RAKETT 

Koolitusest taganemisõigus.

Riskihoiatus. 

Kasutustingimused.

Lühikokkuvõte.

Definitsioonid. 

Meie teenused.

Kolmandate osapoolte teenused. 

Intellektuaalse vara õigused.

Vastutus. 

Privaatsuspoliitka:

EESMÄRK.

DEFINITSIOONID.

MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME.

MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME.

MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME.

KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS.

MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME.

ANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJALE.

MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME.

MILLISED ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED ME TAGAME.

MEIE KONTAKTID. 

 

Koolitusest taganemisõigus

Klient võib Lepingust taganeda ja Koolitusest loobuda, kui ta teatab sellest RakettPower OÜ-d kirjalikult või e-posti teel 24 (kahekümne nelja) tunni pärast lepingu sõlmimiset see tähendab ostu sooritamist. Leping loetakse teenusepakkuja ja kasutaja vahel sõlmituks ajahetkest, kui kasutaja tellitud teenuse kokkulepitud maksumus on krediteeritud teenusepakkuja kontol.

24h tagastamisõigus kehtib juhul, kui koolitusel osaleja ei ole õppematerjale kasutanud (VÕS § 53 lg 4) Hilisemal Koolitusest loobumisel või Koolitusel mitteosalemisel kuulub Koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning Kliendi poolt juba tasutud Koolituse maksumust ei tagastata.

Lepingule ei kohaldu võlaõigusseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4 p 72).

Lisainformatsiooni saamiseks tutvu Võlaõigusseadusega

https://www.riigiteataja.ee/akt/961235

või Tarbija- ja Tehnilise järelvalve ameti targalt ostmise veebilehega.

https://ostatargalt.ee/ekauplejale/

Riskihoiatus

Kauplemine valuutade, väärtpaberite, võlakirjadega, hinnaindeksite, CFD-dega (hinnavahelepingutega) või mõne teise sarnase alusmuutujaga on spekulatiivse iseloomuga ning sellega võib kaasneda kaotuse risk. Rakettpower.com koduleheküljel kajastuv teave on informatiivse iseloomuga ja ei ole mõeldud soovitusena investeerimisotsuste tegemisel. Kauplemine ja investeerimine ei sobi kõikidele ning kauplemistegevuse kogukahjum võib ületada esialgset investeeringut. Eelkõige ei tohi riskida rahaga, mille kaotamist ei saa endale lubada. Enne Rakett Power OÜ teenuste kasutamist palume teadvustada endale kauplemisega kaasnevaid riske. Kauplemisega kaasnevate riskide eest vastutab iga kaupleja ise. Rakettpower.com veebilehte kasutades nõustud sa meie kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.

Kasutustingimused

1.    Lühikokkuvõte

Alljärgnevalt on välja toodud kõige olulisemad viitepunktid seoses meie veebilehe kasutamisega.

 • Enne meie Teenuste kasutamist peaksid lugema ja nõustuma meie veebilehe Kasutustingimuste, Privaatsus- ja Küpsiste poliitikaga. Mitte nõustumise korral, soovitame sul kodulehe ja õppematerjalide kasutamine lõpetada.
 • Kõige tähtsam on igaühe enda hoolsuskohustus. Kauplemisotsuste tegemise vastutus on kauplejal. Rakett Power OÜ meeskond ei ole majandusspetsialistid ning artiklite sisu põhineb arvamustel, faktidel ja muul vabalt kättesaadaval teabel.
 • Rakett Power OÜ ei vastuta väära informatsiooni või intressimäärade, kolmandate osapoolte ja muude andmete ebatäpsuse eest – vastutus on kauplejal, kes peab alati kontrollima, et kauplemisotsus ja kogutud informatsioon oleks korrektne.
 • Me ei vastuta ühegi kommentaari, arvamuse, hinnangu või postituse eest, mis on meie Veebilehel postitatud mistahes kolmanda poole poolt.
 • Teenuste kaudu pakutav informatsioon on mõeldud üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil.
 • Rakettpower OÜ ei jaga kinnitusi ega garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, tulemuste või kokkuhoidude osas, mida kauplemine võib tuua.
 • Rakettpower OÜ ei ole laenuandja, krediidiasutus ega litsenseeritud finantsorganisatsioon.
 • Me ei ole majandusspetsialistid ning artiklite sisu põhineb arvamustel, faktidel ja muul vabalt kättesaadaval teabel. Sa võid meie Veebilehte kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks.
 • Sinu ainuisikuline vastutus on tagada, et mistahes toode või teenus, mille sa valid, vastab sinu vajadusele. Sa pead ise järgima omaenda hoolsuskohustust.

2.    Definitsioonid

Kasutustingimused üheskoos Privaatsus- ja Küpsiste politiikaga moodustavad üldised Kasutustingimused (edaspidi “Tingimused”), mis rakenduvad Rakettpower.com veebilehel kätte saadavatele Teenustele (“Teenused”). Teenuste hulgas on kogu sisu, mida pakutakse Rakettpower.com domeeniaadressitel, e-kirjades ning allalaaditavate mobiilirakenduste või platvormide kaudu, mis on Rakettpower.com poolt volitatud Teenuste pakkujaks (üheskoos kui “Veebileht”). Rakett Poweri hulka kuuluvad kõik selle juhatajad, töötajad, konsultandid, partnerid ja agendid.

Rakettpower.com teenuste kasutamisel nõustud sa nende Tingimustega, vastavalt viimasele uuendatud versioonile.

3.    Meie teenused

 • com on ennekõike kauplemisega seotud koolitus- ja informatsiooni vahendusteenus vastavalt saadaolevale informatsioonile. Rakettpower OÜ ei ole laenuandja, krediidiasutus ega mitte mingi muu finantsorganisatsioon. Oma veebilehel edastame informatsiooni majandusuudiste, finantsalase info, intressimäärade, hinnangute, arvustuste ja tootekirjeldustega. Rakett poweri meeskond ei vastuta väära informatsiooni, intressimäärade ja muude andmete ebatäpsuse eest – vastutus on kauplejal, kes peab alati kontrollima enne teenuse kasutamist, et informatsioon oleks korrektne.
 • Teatud funktsioonide kasutamiseks palutakse sul registreerida konto. Konto registreerimisel küsime teatud isikuandmeid sinu kohta, nende hulgas on (kuid mitte ainult) sinu e-posti aadress ja muud kontaktandmed, ning samuti võime paluda luua kasutajanimi ja parool. Konto registreerimisel ja selle haldamisel nõustud sa esitama enda kohta tõese ja täieliku informatsiooni. Lisaks ei jäljenda ega esinda kedagi teist, ei kasuta valeandmeid ega varja oma identiteeti.
 • Konto loomisel vastutad ainuisikuliselt oma parooli ja muude andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise osas. Sinu ja teiste kasutajate turvalisuse tagamiseks palume sul mitte jagada oma parooli mitte kellegi teisega. Kui sa jagad andmeid kellegi teisega, tähendab see automaatselt nende tegevused volitamist sinu poolt.
 • Sinu ainuisikuline vastutus on tagada, et mistahes toode või teenus, mille sa valid, vastab sinu vajadusele.
 • Teenuste kasutamiseks pead sa olema vähemalt 18 (kaheksateistkümne aastane), ei tohi sa olla varasemalt Teenuste kasutamisest peatatud või eemaldatud ning (pead registreeruma ja kasutama Teenuseid vastavalt kõikidele kehtestatud õigusaktidele).
 • com teenuste hulka võib kuuluda ka ligipääs kolmandate poolte tarkvaradele, veebilehtedele, finantsteenustele, foorumitele, suhtlusplatvormidele, arvustusteenustele, kus kasutajad võivad küsida nõuandeid kolmandate poolte nõustajatelt ja platvormidele, mis võimaldavad kasutajatel taotleda teatud krediitkaarte või krediiditooteid. Rakettpower.com võib kliente viia kokku kolmandate poolte ekspertidega, juristidega ja nõustajatega, kes pakuvad erinevaid teenuseid. Teenuste tarbimise ja ostmise eest vastutab igaüks ise. Kindlasti tasub lugeda kolmandate poolte kasutustingimusi ja tutvuda pakutud teenuste sisuga.
 • Meie eesmärk pakkuda täpset informatsiooni iga teenuse kohta, mida esitleme oma Veebilehel, kuid me ei vastuta mistahes informatsiooni täpsuse eest. Sa oled kohustatud täitma oma hoolsuskohustust, uurides infot iga Teenuse, kui kaalud teenuse kasutamist kliendina. Kui sa esitad mõne teise isiku andmed, kinnitad sa meile, et sul on selle isiku nõusolek selle tegemiseks ning ta mõistab, kuidas tema informatsiooni kasutatakse. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et vastad kõikidele küsimustele ausalt ning kogu informatsioon, mille sisestad Rakettpower.com lehel on tõene ja täielik.
 • com on võtnud kasutusele kõik võimalikud sammud tagamaks, et Veebilehel olev informatsioon oleks täpne ja ajakohane. Me aga ei võta vastutust vigade või puuduliku info osas. Meil on igal ajal õigus informatsiooni kustutada, lisada ja parandada vastavalt vajadusele. Kuigi me kasutame kõiki mõistlikke samme viiruste ja muude nakatavate või hävituslike omadustega tarkvaradega võitlemiseks, ei anna me ühtegi garantiid sellele, et see veebileht ja selle sisu on viirustest vaba või sellel pole nakatavaid omadusi.
 • Me ei vastuta ühegi meie Veebilehel postitatud kolmanda poole poolt tehtud kommentaari, arvamuse, hinnangu või postituse eest.
 • See Veebileht on mõeldud üksnes isiklikuks kasutuseks või kasutamiseks ettevõtte poolt, kes otsib Rakettpower.com teenuseid üksnes otseselt vastava ettevõtte tarbeks. Volitamata kaubanduslik kasutus on keelatud. Meil on õigus võtta kasutusele meetmed nende vastu, kes kasutavad meie Teenuseid volitamata viisil.
 • Kui sa rikud mistahes kasutajatingimustes sätestatut, katkestatakse automaatselt sinu õigus Teenuseid kasutada. Tingimuste rikkumisel võib Rakettpower.com peatada või lõpetada sinu kasutajakonto ja/või katkestada või lõpetada kogu või mõningane ligipääs Teenustele igal ajal, sind teavitades või sind teavitamata. Sa võid oma konto igal ajal sulgeda, teavitades klienditeenindust aadressil . Rakettpower.com võib säilitada informatsiooni ja sisu ning neid võivad säilitada ka kolmandad pooled, kellele sellised andmed edastati sel ajal, kui sa kasutasid Teenuseid.

4.    Kolmandate osapoolte teenused

 • Kindlasti tutvu kolmandate osapoolte kasutustingimustega ning nõustu nendega enne, kui ostad toote või teenuse. Kui oled teenuse või toote ostnud, on oluline, et veenduksid andmete õigsuses. Kui mistahes informatsioon pole korrektne, on sinu vastutus viga tuvastada ning parandada see otse pakkuja juures.
 • Ettevõtted võivad muuta oma teenuste informatsiooni nagu näiteks hindu, intresse ja muud informatsiooni regulaarselt. Palun kontakteeru teenuse pakkujaga et saada ajakohane informatsioon. Me ei vastuta esitatud hindade täpsuse ja on oluline, et täidad oma hoolsuskohustust ise.
 • Me võime otseviidete abil suunata teistele lehtedele oma Veebilehe vahendusel või meie Teenuse osana e-kirja vahendusel. Neid veebilehti omavad ja haldavad kolmandad pooled. Me ei kanna mitte mingisugust vastutust mistahes ütluste, informatsiooni, toodete või teenuste osas, mis on avaldatud või millele pääseb ligi kolmandate poolte lehtedel.
 • Mõned Teenused võivad sisaldada kolmandate poolte nõuandeid ja kolmandate poolte sisu. Sa nõustud, et mistahes sellised nõuanded ja sisu on mõeldud üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil ning see ei tähenda juriidilist või finantsilist soovitust Rakettpower.com poolt. Rakettpower.com ei vastuta mistahes nõuannete eest, mis on esitatud kolmandate poolte poolt. Sa vastutad ise oma finantsotsuste eest ning Rakettpower.com ei vastuta mistahes otsuste või tegevuste eest või mille jaoks sa annad kolmandatele pooltele volituse tuginedes infole, mida saad Rakettpower.com kasutajana.
 • com Teenused võivad sisaldada linke kolmandate poolte lehtedele ja muudele teenustele. Rakettpower.com pakub linke mugavuse põhimõttel ning ei kontrolli ega toeta neid lehti ja teenuseid. Rakettpower.com ei ole üle vaadanud sisu, reklaame, tooteid, teenuseid ja muid materjale, mis on avaldatud taoliste kolmandate poolte lehtedel või teenustes ning ei vastuta sisu õiguspärasuse ega sobivuse eest ning ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on põhjustatud kolmanda poole lehe või teenuse kasutamisest või sellega seonduvalt.

5.    Intellektuaalse vara õigused

Sellel lehel oleva sisu autoriõigused kuuluvad Rakettpower OÜ-le. Iga eraisik või ettevõte võib Rakett Power OÜ veebilehe või läbi mõne muu elektroonilise kanali poolt edastatud materjali kopeerida omaenda isiklikuks kasutuseks, järgides järgnevaid punkte:

 1. Materjali ei või kasutada mistahes kolmandatele osapooltele jagamise eesmärgil;
 2. Koopia peab sisaldama originaalmaterjalis sisalduvaid autoriõigusi või muude intellektuaalsete varade teateid.
 3. Sellel Veebilehel Rakettpower OÜ poolt kasutatud või kirjeldatud tehnoloogiad või protsessid võivad kuuluda meie intellektuaalse vara õiguste hulka.
 4. Sellel Veebilehel olevad pildid on kaitstud autoriõigusega ning neid ei või taasluua ega muul moel töötleda ilma vastava pildi omaniku kirjaliku nõusolekuta;
 5. Ühtegi logo, kaubamärki ega teenusemärgist, mis lehel ilmuda võib, ei tohi printida ega kopeerida, kui need pole just teksti osad.

Kõikide meie Teenuse pakkumisel esitletud ettevõtete logod, kaubamärgid, teenusemärgid ja domeeninimed ning kõik seotud intellektuaalse vara õigused kuuluvad nendele ettevõtetele ning sa ei tohi neid taasluua ilma vastavate isikute eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kõik muud intellektuaalse vara õigused; logod, kaubamärgid, teenusemärgid, domeeninimed, andmebaasiõigused, disainiõigused, teadmistebaasi õigused, patendid ja leiutiste õigused ning kõik muud intellektuaalsed või tööstuslikud vara õigused mistahes õigusruumis mistahes informatsiooni, sisu, materjali, andmete või protsesside juures sellel Veebilehel ja/või meie pakutavate Teenuste juures kuuluvad ettevõttele Rakettpower OÜ-öe

Käesolevaga säilitab Rakettpower OÜ kõik taolised intellektuaalse vara õigused.

6.    Vastutus

 • com ei paku ühtegi garantiid, mis on seotud veebilehel või muul elektroonilisel viisil edastatud informatsiooniga, Rakettpower.com veebilehe teenuste kasutamise või finantsvaradega kauplemisel. Igaüks kannab kõiki riske, mis on seotud mistahes kahjudega, mis võivad tuleneda Teenuste kasutamisest või nendele ligipääsemisest. Rakettpower.com ei vastuta mistahes Teenuse kaudu saadaoleva informatsiooni kadumise, kahjude või mittesaadavuse eest ning sina vastutad ainuisikuliselt selle eest, et sul oleks tagavarakoopiad informatsioonist, mis on saadavaks tehtud Teenuste kaudu.
 • Kuigi Rakettpower.com eesmärk on pakkuda turvalist, täpset ja hästi toimivat Teenust, ei saa me tagada, et meie Teenused töötavad järjepidevalt ning nendele saab pidevalt juurde pääseda ning vahel võivad esineda tahtmatud tehnilised või faktilised vead või ebatäpsused. Rakettpower.com Teenuseid pakutakse ilma mistahes otsese või kaudse garantii või tingimuseta.
 • com ütleb lahti igasugusest vastutusest, mis on seotud Teenuste kaudu saadaoleva informatsiooni, sisu, soovituste ja materjalide vigade või ebatäpsustega.
 • Teenuseid pakutakse informatiivsel eesmärgil.
 • Teenuste kaudu pakutav informatsioon on mõeldud üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. Rakett Power OÜ ei ole krediidiasutus, kindlustuspakkuja ega litsentseeritud finantsorganisatsioon. Rakettpower.com ei tee mitte mingisuguseid kinnitusi ega garantiisid, ei väljendatuid ega kaudseid, tulemuste või kokkuhoidude osas, mida võib saada Teenuste kasutamisel. Enne mistahes finantsotsuste tegemist või finantsstrateegia rakendamist, sealhulgas Teenuste kaudu tuvastatud kolmandate poolte soovituste kasutamist, soovitab Rakettpower.com hankida lisainfot ja nõuandeid raamatupidajatelt või muudelt finantsnõustajatelt, kes on täiesti teadlikud sinu individuaalsest olukorrast.
 • com ei paku kinnitusi ega garantiisid, ei väljendatuid ega kaudseid, mistahes kolmanda poole pakutava Teenuse või nõuande osas ega ühegi pakkumise osas, mida pakutakse Teenuste kaudu. Rakettpower.com ei toeta ühtegi nõuandjat ega muud kolmandat poolt. Rakettpower.com tegutseb ainuüksi vahendajana sinu ja kolmanda poole teenusepakkuja vahel ning ütleb lahti mistahes vastutusest, mis on seotud selliste teenusepakkujate mistahes sisu, toodete või teenustega.
 • Erimeelsuste tekkimisel ja sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest, töökorralduse reeglitest ning muudest Rakettpower OÜ poolt kehtestatud Teenuse osutamisega seotud nõuetest. Erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel kirjalikult taasesitataval kujul. Kui see ei õnnestu, pöördutakse abi saamiseks Harju maakohtusse või kasutatakse Euroopa komisjoni veebipõhist lahendusprotsessi. Rakettpower OÜ ei saa võtta vastutust vigade eest, mida valitud pakkuja on teinud ega vastata kaebustele nende nimel.

Privaatsuspoliitka

1. EESMÄRK

1.1 Privaatsuspoliitikaga („Privaatsuspoliitika”) määratakse kindlaks põhimõtteid, mille alusel RakettPower OÜ („Ettevõte”) seoses teenuste osutamisega isikuandmeid kaitseb ning millistel eesmärkidel Ettevõte isikuandmeid töötleb.

1.2 Privaatsuspoliitika kehtib kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Ettevõtte teenuseid ja veebilehte ning esitavad Ettevõtte teenuste kohta päringuid.

1.3 Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, „GDPR”) ja täpsustab selle rakendamise põhimõtteid ettevõtte poolt.

1.4 Privaatsuspoliitika on Ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte, esitades Ettevõttele päringuid teenuste kohta ja asudes Ettevõtte teenuseid kasutama, nõustute privaatsuspoliitikas kirjeldatud andmetöötluse põhimõtetega.

2. DEFINITSIOONID

„Isik“ tähendab Klienti, Kliendiga seotud isikut või Külastajat.

„Klient“ tähendab isikut või tema esindajat, kes kasutab Ettevõtte teenust.

„Kliendiga seotud isik“ tähendab isikut, kelle andmeid Ettevõte lepingu täitmiseks töötleb.

„Külastaja“ tähendab isikut, kes külastab Ettevõtte veebilehte.

„Andmed“ tähendavad Isiku isikuandmeid, mis saavad Ettevõttele teatavaks seoses Kliendi poolt Ettevõtte teenuste kasutamisega või nende kohta päringute tegemisega.

„Meie“ tähendab Ettevõtet.

„Veebileht“ tähendab Ettevõtte veebilehte.

„Teenused“ tähendavad Ettevõtte osutatavaid teenuseid.

„Leping“ tähendab Kliendiga teenuse osutamiseks sõlmitud lepingut.

„Uudiskirja“ tellija on isik, kes on tellinud Ettevõtte uudiskirja. Uudiskirja tellimine isiku poolt, kes ei ole sõlminud lepingut, tähendab Ettevõtte ja Uudiskirja tellija vahel Uudiskirja lepingu sõlmimist uudiskirja tellimiseks ja saamiseks.

Kõik ainsuses nimetatud Mõisted on kohalduvad ka mitmusele.

3. MILLISEL EESMÄRGIL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

3.1 Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks, et pakkuda Klientidele parimaid Teenuseid, täita Teenuse osutamiseks sõlmitavat lepingut ning vastata Teenuste kohta esitatud päringutele. Kliendiandmete kogumisel piirdume minimaalsega, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks.

3.2 Ettevõte kogub isikuandmeid:

3.2.1 Ettevõtte teenuste tellimisel ja kasutamisel ning Lepingu sõlmimisel;

3.2.2 Ettevõttele või ettevõtte kaudu infopäringu saatmisel;

3.2.3 Ettevõttelt uudiskirja tellimisel.

3.3 Andmete töötlemine on vajalik, et Ettevõttel oleks võimalik osutada Kliendile Teenuseid, vastata infopäringutele ja tagada soovijatele tellitud uudiskirja saatmine.

3.4 Andmete töötlemise aluseks on Isiku nõusolek, Leping või seadus.

4. MILLEKS ME ISIKUANDMEID KASUTAME

4.1 Ettevõte võib kasutada Kliendi, Kliendiga seotud isiku ja Uudiskirja tellija Andmeid lepingu täitmiseks õigusaktide alusel ilma Isiku nõusolekuta järgmistel juhtudel:

4.1.1 Kliendi või tema esindaja isiku tuvastamiseks lepingu sõlmimiseks;

4.1.2. Kliendile Teenuste osutamiseks vajalike tegevuste sooritamiseks ja Teenustega seotud nõustamiseks;

4.1.3 Ettevõtte veebilehe ja elektroonilise lahenduse logide tegemiseks ja säilitamiseks, vigade kõrvaldamiseks, hoolduseks ja arenduseks, Lepinguga seotud andmete hoidmiseks ja säilitamiseks (sh pilveteenuste abil);

4.1.4 Teenuste ning Kliendi ja Külastaja kasutuskogemuse paremaks muutmiseks, Teenuste kasutamisega seotud info edastamiseks ja muudeks Teenuste osutamiseks vajalikeks tegevusteks;

4.1.5 Arvete vormistamiseks ja väljastamiseks;

4.1.6 Teenuste osutamise ja äriga seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (nt teabe edastamine Ettevõttele õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks jms), samuti äririskide ja kahjude hindamiseks ning ärahoidmiseks;

4.1.7 Kliendile e-posti teel Teenuste kohta teabe saatmiseks;

4.1.8 Klienditeeninduse kvaliteedi tõstmiseks ja arendamiseks, kasutusaktiivsuse ning Kliendi rahulolu mõõtmiseks;

4.1.9 Ettevõtte rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ja võlgade sissenõudmiseks, sh Andmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;

4.1.10 Võimaldamaks ja kontrollimaks Kliendi ja Kasutaja ligipääsu digitaalsetele kanalitele digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks ning vaadete kohandamiseks seadmele, samuti selleks, et vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist, tagades info turvalisuse, tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri ja arendada Teenuseid testimise ja parandamise kaudu;

4.1.11 Muul viisil Lepingu täitmiseks, lepingu sõlmimisel ja täitmisel abistamiseks Teenuste osutamiseks või enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

4.2 Kliendil ei ole võimalik keelduda Andmete töötlemisest punktides 4.1.1 – 4.1.11 eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle Teenuse osutamise.

4.3 Ettevõte võib kasutada Uudiskirja tellija Andmeid (nimi ja e-posti aadress) Uudiskirja lepingu täitmiseks õigusaktide alusel ilma Isiku nõusolekuta Ettevõtte uudiskirja edastamiseks seda soovinud isiku e-posti aadressile. Isik võib uudiskirja saamisest loobuda, millega uudiskirja leping lõpeb.

5. MILLISEID KLIENTIDE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME

5.1 Punktides 4.1.1 – 4.1.11 nimetatud eesmärkidel töötleb Ettevõte järgmiseid Andmeid:

5.1.1 Kliendi nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, pangakonto number, arve ja tasumise andmed, krediitkaardi andmed

5.1.2 Kliendiga seotud isiku nimi, e-posti aadress ja/või postiaadress;

6. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KAITSEME

6.1 Peame Isiku privaatsust ja tema Andmete kaitset väga oluliseks ning teeme parimaid pingutusi Andmete turvalisuseks ja kaitseks.

6.2 Kaitseme isikuandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega, mille alusel kehtestatud meetmed tagavad Andmete lekke ja kadumise vältimise riskide maandamise ning ohtude ennetamise.

6.3 Tagame Andmete töötlemise turvalisuse vastavalt õigusaktidele (nt isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja headele äritavadele.

6.4 Andmete kaitse igapäevategevustes on reguleeritud Ettevõtte sisemiste turvareeglitega, mille kohaselt vastutavad töötajad Andmete kaitse meetmete rakendamise eest. Ligipääs Isiku Andmetele on vaid töötajatel, kel on tööülesannete täitmiseks vajadus ja õigus töödelda Andmeid ulatuses, mis on vajalik.

6.5 Andmete kaitse Ettevõtte volitatud töötlejate poolt on reguleeritud volitatud töötlejaga sõlmitud koostöölepinguga, millega nõutakse, et volitatud töötlejad järgiksid ja oleksid vastutavad Andmekaitse nõuete täitmise eest.

7.  KUIDAS ME KASUTAME ANDMEID TURUNDUSEKS

7.1 Ettevõttel on õigus kasutada Lepingu alusel Kliendi Andmeid Teenuste ja teenuskeskkonna turunduslikuks ja statistiliseks analüüsiks (nt tüüpiline käitumine ja kasutusviis), kombineerides välistest allikatest saadud andmeid sisemiste andmetega, eesmärgiga teha kindlaks isiku kasutusvajadused ning eelistused.

7.2 Ettevõttel on õigus esitada ja edastada Klientidele, Uudiskirja tellijatele ning muudele isikutele Lepingu või nõusoleku alusel elektroonilisi ja muid pakkumisi, mille on koostanud Ettevõte või Ettevõtte koostööpartner, eesmärgiga tagada eelloetletud isikute poolt pakutavate teenuste info parem ja kiirem jõudmine adressaadini.

7.3 Isikul on võimalik anda Ettevõttele nõusolek elektrooniliste, muude personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest Ettevõttele veebilehel olevatel kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.

7.4 Kliendile pakkumiste esitamine on lubatud Lepingu, Uudiskirja lepingu, nõusoleku ja Ettevõtte õigustatud huvi alusel, kui Isik ei ole turunduspakkumistest loobunud. Lepingu sõlmimisega annab Klient ja Uudiskirja tellija nõusoleku talle Ettevõtte poolt otseturunduse, kampaania- ja sooduspakkumiste ja punktis 7.3 nimetatud pakkumiste saatmiseks. Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või kuni Lepingu lõppemiseni.

7.5 Isik võib meiega igal ajal veebilehel olevatel kontaktidel ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada ja nõusolek tagasi võtta.

8. MILLISEL JUHUL ME ANDMEID JAGAME

Ettevõte jagab Andmeid järgmistel juhtudel:

8.1 Õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid) nõudel;

8.2 Teenuse osutamisega seotud ettevõtetele, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik;

8.3 Õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele, kui see on Teenuse osutamiseks, Ettevõtte kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

9.  ANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJALE

9.1 Ettevõte töötleb Klientide ja Klientidega seotud isikute Andmeid vastutava töötlejana, kehtestades Andmete töötlemise juhised.

9.2 Ettevõte edastab Andmed volitatud sama grupi ettevõtte töötlejatele, kui see on Lepingu täitmiseks vajalik. Volitatud töötlejateks on Ettevõtte partnerid, kelle teenuseid ettevõte vahendab, ettevõtted, kes pakuvad ettevõtele veebihaldusteenuseid.

9.3 Ettevõte annab Andmete töötlemise õiguse volitatud töötlejatele lepingu alusel, millega volitatud töötleja on kohustatud tagama ja vastutama Andmete õigusaktidele vastava töötlemise eest, tagades andmekaitse nõuete täitmise vastavalt Euroopa Liidu (isikuandmekaitse üldmäärus “GDPR”) ja Eesti õigusaktidele ning vastutama Andmete turvalisuse eest.

10. MILLISE AJANI ME ANDMEID SÄILITAME

10.1 Ettevõte ei töötle Andmeid kauem, kui on vajalik. Ettevõte säilitab Andmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni – üldjuhul Lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).

11. MILLISED ISIKUANDMETEGA SEOTUD ÕIGUSED ME TAGAME

11.1 Kliendil, Kliendiga seotud isikul ja Uudiskirja tellijal on vastavalt õigusaktidele õigus:

11.1.1 Saada Ettevõttelt teavet tema Andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;

11.1.2 Nõuda Ettevõttelt Andmete kasutamise lõpetamist, Andmete parandamist ja kustutamist;

11.1.3 Anda nõusolek või võtta see tagasi Andmete kasutamiseks otseturunduseks või muul turunduslikul eesmärgil;

11.1.4 Võtta Andmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega või pöörduda kohtusse;

11.1.5 Nõuda talle Andmete õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist;

11.1.6 Nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel.

12. MEIE KONTAKTID

Meie kontakt teadete, päringute ja tahteavalduste esitamiseks:

12.1 Ettevõtte e-post: